corpul profesionistilor lobby

Iulian Gropoșilă

Posted on Posted in Uncategorized

Iulian Gropoșilă este antreprenor, lobbyist, manager de proiect, trainer, mediator, voluntar și reconstructor de cetate. Absolvent al Universității „Ovidius” din Constanța, profil „Inginerie Economică”, Master în „Dreptul Afacerilor în Societatea Informațională”, cu o îndelungată experiență antreprenorială și inițiator a mai multor proiecte atât în comunitatea de business cât și în societatea civilă la nivel local/regional/național/european, Iulian Gropoșilă este  recomandat  ca lider de opinie în cetatea Tomitană.

În calitate de antreprenor, a înființat prima întreprindere mică în 1990, ulterior fiind fondator și administrator în mai multe firme precum Gropper SRL – fondată în 1991 pe platforma Centralei Nuclearoelectrică de la Cernavodă și specializată în instalații electroenergetice; Centrul de Transfer Tehnologic Constanța srl – fondată 1999 de un grup de cercetători și profesori universitari, specializată în consultanță, în management și fonduri europene, ș.a.

Ca și manager de proiect și formator, a făcut pionierat încă din 1999 când, împreună cu o echipă profesionistă, a aplicat și câștigat primul proiect „Phare” din Dobrogea care a fost implementat într-o firmă privată cu fonduri europene. Ulterior a implementat proiecte la nivel local, regional și național, atât pe fonduri de preaderare cât și pe fonduri structurale, expertiza acestuia în gestionarea fondurilor europene fiind garanția celor peste 15 proiecte în care a fost lider sau partener.

A participat la Programul de Pregătire a Mediatorilor organizat de Asociația „ProMedierea” în cadrul unui proiect Phare, în anul 2008 devenind unul dintre primii mediatori autorizați de „Consiliul de Mediere” din România.

Implicat activ în reconstrucția cetății, din anul 2002 activează ca și voluntar, devenind  membru fondator în mai multe O.N.G-uri precum: Patronatul I.M.M. Constanța – Președinte Fondator (www.patronat-imm.ro), Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – Președinte Fondator (www.ptir.ro), Federația Patronală I.M.M. Regiunea Sud-Est – Vicepreședinte Fondator, Centrul de Soluționare a Disputelor prin Mediere Constanța – Vicepreședinte Fondator, Clubul Rotary „Pontus Euxinus” Constanța – Rotary Past President, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – Vicepreședinte (www.cnipmmr.ro).