Ce este lobby-ul?

Lobby reprezintă set de acţiuni de influenţare (directe sau indirecte, inclusiv prin mass media) întreprinse cu scopul de a informa, convinge, amenda, (promova sau abroga) iniţiativele legislative şi politicile publice formulate sau implementate de o putere decizională, în favoarea unui grup structurat şi legitim de interese. Sursa:http://agora.qc.ca/dossiers/Lobbying.

Lobby reprezintă ansamblul de acţiuni de influențare, prin care grupurile de interes intervin în procesul de elaborare și aplicare a legilor, reglementărilor sau normelor, şi, mai general, în deciziile puterilor publice. Cel mai frecvent sunt considerate ca fiind acţiuni de lobbying presiunile vizând favorizarea intereselor economice specifice pe lângă decidenţi. Sursa: Adequations le lobbying : repères, définition, acteurs, http://www.adequations.org/spip.php?article1380.

Lobby-ul poate fi definit ca influenţarea unui proces decizional public de către un grup privat de interese, provenit din sfera economică sau socială. Ca proces, lobby-ul integrează în mod obligatoriu monitorizarea, analiza strategică şi influenţa la diferite eşaloane (relaţii instituţionale, relaţii publice, relaţii cu mass media etc.). Lobby-ul incorporează, deci, în amonte o primă fază a inteligenţei economice iar, ca strategie de influenţare, lobby-ul reprezintă un demers global de comunicare, care înglobează afacerile publice. Sursa: http://www.ie-lobbying.info/wiki/index.php/Lobbying.

Lobbying-ul permite stabilirea comunicării între aceia care iau deciziile, adică "decidenții", şi aceia care sunt interesaţi îndeaproape de deciziile care vor fi luate. Practicarea lobbying-ului reprezintă o adevărată profesie, care necesită calităţi de comunicare şi competenţe tehnice. Sursa: Emission "Parler au quotidien" par Yvan Amar et Evelyne Lattanzio - RFI - 14 novembre 1997: http://www.cooperation.net/oadeltogo/definition-qu-est-ce-que-le-lobbying.

Lobbying-ul desemnează practicarea  presiunilor exercitate asupra oamenilor politici, puterilor publice şi, în sens mai larg, asupra decidenţilor. Lobbying-ul este un mod de acţiune, adesea discret, prin opoziţie cu manifestaţiile de masă care mobilizează un mare număr de persoane. Exemple de activități de lobby: cunoaşterea circuitelor decizionale, informarea decidenţilor, stabilirea relaţiilor la nivel înalt, constituirea de reţele, aport de expertiză, participarea la grupuri de studii, organizarea de conferinţe, de vizite, redactarea unor amendamente la un proiect de lege, etc. În Franţa lobbying-ul are o conotaţie peiorativă şi suscită suspiciune, atribuindu-se, mai înainte de toate, o conotaţie de influenţă corporatistă. În Statele Unite este o formă de acţiune recunoscută, întreprinderile făcând din ce în ce mai des apel la lobby-iştii profesionişti. Lobbying-ul este de asemenea foarte prezent la Bruxelles, pe lângă Comisia Europeană, unde s-ar afla peste 15.000 de lobby-işti profesioniști. Sursa: http://www.toupie.org/Dictionnaire/Lobby.htm.

 

Ce înseamnă advocacy?

Advocacy  este un proces continuu de adaptare, colectare, organizare şi formulare de informaţii în cadrul unor argumentări, pentru a fi comunicate către factorii de decizie, prin diferite canale interpersonale şi mass-media, cu scopul de a influenţa decizia lor, de a colecta resurse, de a sprijini şi a-şi asuma angajamentul în favoarea unui program de reforme, pregătindu-se astfel societatea pentru acceptarea acestora. Sursa: Small and Medium Enterprise (SME) Department. International Finance Corporation. The World Bank Group - Strategic Communications for Business Environment Reforms: A Guide to Stakeholder Engagement and Reform Promotion, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2007:  .

Advocacy este un proces strategic şi planificat pe care grupurile societăţii civile şi persoanele fizice îl pot folosi pentru a aduce schimbarea. Advocacy funcţionează pe mai multe niveluri diferite şi există o serie de definiţii care demonstrează diversitatea de dimensiuni şi abordări. Nu există nici o "cale care să fie singura adevărată şi dreaptă". Sursa: , Joan - Advocacy in action: http://www.cid.org.nz/training/advocacy.pdf.

Advocacy implică identificarea, îmbrăţişarea şi promovarea unei probleme sau cauze. Îşi propune să influenţeze politica guvernamentală la nivel federal, statal sau local şi să acopere o gamă largă de activităţi, inclusiv efectuarea de cercetări cu privire la problemele publice, scrierea de articole şi informări pe probleme de politici publice, formarea de coaliţii sau participarea la un grup de lucru unde să formuleze o poziţie publică. Sursa: The Center for Civil Society Studies at the Johns Hopkins Institute for Policy Studies in cooperation with the Alliance for Children and Families, the Alliance for Nonprofit Management, the American Association of Homes and Services for the Aging, the American Association of Museums, Lutheran Services in America, the National Council of Nonprofit Associations, and United Neighborhood Centers of America: http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/LP_Communiques/LP_Communique9_Advocacy_2008.pdf.

Advocacy este un proces mult mai larg decât cel de lobby. În esenţă, termenul advocacy se referă la orice activitate sau acţiune orientată spre schimbarea politicilor, poziţiilor sau programelor oricărui  tip de instituţie publică. Advocacy înseamnă identificarea unei probleme într-o comunitate, propunerea unei soluţii pentru această problemă, susţinerea ei cu tărie şi furnizarea planului de punere în practică în mod eficace. Lobby-ul pe lângă persoane influente pentru a le obţine sprijinul face parte din procesul de advocacy. Sursa: The LO-FTF Council - The Danish Federation of Trade Unions (LO) &  the Danish Confederation of Salaried Employees and Civil Servants (FTF) - Advocacy and lobby guide, v.3, 2009: www.eatuc.info/wp-content/uploads/Advocacy-and-lobby-tools-v3.doc.

Ce este un grup de presiune sau un grup de interese?

Un grup de presiune poate fi definit ca o entitate organizată care caută să influenţeze politicile publice şi procesele politice în sensul favorabil intereselor sale fără însă să participe pentru aceasta la competiţia electorală. Sursa: Grossman Emiliano (2005) (réalisation du dossier), «Lobbying et vie politique», Problèmes politiques et sociaux, n° 918, La Documentation française, novembre 2005: POLERE, Cédric – Lobbying: l’influence des groupes d’intérêt s’accroît, et favorise une transformation de notre modèle démocratique, Millénaire 3, Le Centre Ressources Prospectives du Grand Lyon, 2007, http://www.millenaire3.com/fileadmin/user_upload/syntheses/lobbying.pdf.

Noţiunea de grup de interese defineşte o realitate mai largă decât aceea de grup de presiune. Un grup de interese (sindicat sau organizaţie patronală, mişcare socială) este o entitate care caută să reprezinte sau să promoveze interesele unui sector specific al societăţii. (…) Această reprezentare a grupului se exercită faţă de ansamblul societăţii şi nu numai faţă de o administraţie sau un minister şi ea nu se realizează în mod obligatoriu printr-un demers de presiune. Sursa: Grossman Emiliano (2005) (réalisation du dossier), «Lobbying et vie politique», Problèmes politiques et sociaux, n° 918, La Documentation française, novembre 2005: POLERE, Cédric – Lobbying: l’influence des groupes d’intérêt s’accroît, et favorise une transformation de notre modèle démocratique, Millénaire 3, Le Centre Ressources Prospectives du Grand Lyon, 2007, http://www.millenaire3.com/fileadmin/user_upload/syntheses/lobbying.pdf.

Grup de interese sau grup de presiune este un grup social  (legitim, mai mult sau mai puţin organizat) care exercită o influenţă/presiune asupra autorităţilor publice cu scopul de a-şi apăra interesele specifice (economice, materiale, financiare, umanitare sau morale). Sursa: http://www.ie-lobbying.info/wiki/index.php/Groupe_d%27int%C3%A9r%C3%AAt

Corpul Profesioniştilor în Lobby militează pentru asigurarea organizării și exercitării, pe principii unitare în România, a  profesiei de specialist în activitatea de lobby și consacrarea principiului că profesia de specialist în activitatea de lobby, cu organizarea și funcționarea ei structural-sistematică, este o componentă intrinsecă a democrației participative.

Misiunea Corpului Profesioniştilor în Lobby constă în promovarea excelenței profesionale a “specialistului în activitatea de lobby”, promovarea și aplicarea tehnicilor transparente de influențare a deciziilor publice și a bunelor practici de intervenție pe lângă decizia publică, prezervarea și promovarea standardului profesional “specialist în activitatea de lobby”, adoptarea și promovarea codurilor de bune practici aferente domeniului, întărirea capacității organizațiilor societății civile și a partenerilor sociali de a-și reprezenta interesele transparent, activ și profesional în raport cu decizia publică.