Condiții de aderare

Condiții de aderare:

 1. cetățenie română, domiciliu în România cu existența exercitiului drepturilor civile și politice;
 2. certificare ca specialist în activitatea de lobby ca umare a absolvirii în acest sens a unui curs intern sau internaţional, ori certificare de centre de evaluare de competențe autorizate;
 3. neaflarea în vreunul din urmatoarele cazuri de nedemnitate (vezi Statutul organizației, Cap.III, art 12, alin (2), pct.c.);
 4. o bună reputatie și recomandarea în scris a vicepreşedintelui regiunii din care face parte;
 5. îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru membrii Asociaţiei, potrivit deciziilor  Consiliului Director şi Adunării Generale.

Documente necesare:

 1. Copie după cartea de identitate, conformă cu originalul;
 2. Copie legalizată dupa certificatul de ”Specialist în activitatea de lobby” (trimisă la adresa poștală a Sediului central al Corpului Profesioniștilor în Lobby);
 3. Dovada plății cotizației;
 4. Cerere de adeziune semnată în original (trimisă la adresa poștală a Sediului central al Corpului Profesioniștilor în Lobby);

Cotizații:

Cotizația anuală este în valoare de 600 lei, plătibilă lunar (50 lei/lună) sau anual anticipat până la data de 31.01 a anului în curs, caz în care aceasta se reduce la 500 de lei;

Contul pentru plata cotizației este: RO15 BACX 0000 0008 3818 5001, deschis la Unicredit - Țiriac, filiala Timișoara.

 1. O fotografie la dimensiune de cel puțin 300 px/300 px și rezoluție cel puțin 150dpi;
 2. O descriere succintă a dvs. din punct de vedere profesional.